Viola Mathiasen

Byrådskandidat i Gribskov Kommune

Viola Mathiasen Byrådskandidat Gribskov Kommune

19. september 2021

Nedenstående er en uheldig udvikling som ikke gavner Gribskov Kommune. Venstre var klar med et forslag som tilgodeså de ældre og børneområdet. Infrastrukturen var også en del af budgetforslaget.

BUDGET-DEBAT: Dybt beklageligt at Nytgribskov forlader bredt samarbejde

DEBAT: Venstre fremlagde onsdag et forslag til budgetaftale med prioritering af børneområdet, ældreplejen og trafikforbedringer, og som var økonomisk forsvarligt med et lille overskud. Vi må i dag konstatere at Nyt Gribskov og borgmester Anders Gerner Frost ønsker at forlade det brede økonomiske samarbejde, og har indgået budgetforlig med de røde partier.  

Denne indgåede budgetaftale er efter vores holdning uansvarlig, da man budgetterer med underskud og presset likviditet. Et budgetforlig hvor driften ikke er i balance vil udfordre kommunens likviditet og vores muligheder for i årene fremover at selvstændigt styre kommunens udvikling.

Venstre skal dybt beklage at Nyt Gribskov og borgmesteren ønsker at forlade det brede samarbejde i byrådet.

Venstre foreslog at afsætte ekstra midler til børneområdet og ældreområdet samt sætte penge af til infrastukturforbedring, blandt andet de trafikale problemer i den store rundkørsel for enden af motorvejsforlængelsen. Venstre foreslog ligeledes at det sidste vejstykke fra Pårup til Gilleleje skulle projekteres således at vi bedre kan få vores byer i kommunen til at hænge sammen og borgerne på strækningen kender fremtiden for deres ejendomme.

Bent Hansen (V). Foto: Venstre.

Venstre havde ligeledes afsat midler til en klimahandlingsplan gennem alle fire år.

Venstre ønsker at prioritere velfærd for børn og ældre frem for sand mellem tæerne til turisterne.

Venstre vil i den kommende tid undersøge konsekvenserne for borgerne i Gribskov af det røde budgetforlig.

På vegne af Venstres byrådsgruppe.

Bent Hansen
Borgmesterkandidat (V)





Mine mærkesager:

Ældreplejen: Jeg har været i ældreplejen i 20 år. Har været teamleder både på plejehjem og for udekørende. Arbejder nu på et rehabiliteringcenter, midlertidig pladser.

Ældreplejen har gennem de sidste 20 været under udvikling, der er prøvet en masse sager af, noget mere brugbart end andet. Der er også strammet op på noget. Nemlig det frie valg. Vi må og skal bevarer det frie valg. Det giver borgerne mulighed for selv at bestemme. Vi må ikke lade det være op til kommunerne at bestemme hvor den enkelte får hjælpen fra.

Vi nærmer os i Gribskov Kommune, noget af det rigtige. Vi har fritvalg både i hjemmeplejen og plejehjem. Vi mangler dog at sikre de midlertidig pladser. Der er ikke noget frit valg.