Viola Mathiasen

Byrådskandidat i Gribskov Kommune


Hej...Jeg hedder Viola Mathiasen og jeg stiller op til byrådet i Gribskov Kommune da jeg mener at der er brug for en frisk start. Der venter et stor oprydningsarbejde til det nye byråd, ikke mindst i ældreplejen.

Jeg er 61 år og er uddannet social og sundhedsassistent. Jeg arbejder på et Rehabiliteringscenter, midlertidig pladser, i Fredensborg Kommune.

Et Gribskov i Balance.

Mine mærkesager:

En sund ældrepleje:

-En ældrepleje der fokusere på værdier og sætter personalets kompetencer højt. Inddrager borgerne og løser udfordringer fra bunden. Afstemme forventningerne så både borger og personalet for en hverdag som de er tilfredse med og kan se sig selv i. 

Fokus skal være på:

-Uddannelse, ressourcerne, kulturen, arbejdsfordelingen samt arbejdsmiljøet.

-Større borgerinddragelse, samarbejde med de frivillige og ældresagen.

En erhvervsvenlig kommune:

-En erhvervsvenlig kommune, der stiller med nogle rammebetingelser, hvor nye virksomheder finder det attraktivt at slå sig ned i Gribskov Kommune og nuværende virksomheder bliver.

-Fokus skal være på:

-Behandlingstider

-Infrastrukturen

-Beliggenheden

-Rammebetingelser


Viola Mathiasen

Byrådskandidat (V)

Helsinge.

Fokus på ældreplejen.

Som byrådskandidat for Venstre og uddannet SSA, læser jeg med, stor interesse på, hvad der bliver skrevet om PlejeGribskov. Jeg har selv været en del af PlejeGribskov, da PlejeGribskov blev til PlejeGribskov. Den enorme medieovervågning har ikke just gjort det nemmere at være ansat i PlejeGribskov.

Jeg er for så vidt enig med Trine Egetved (K), når hun skriver i Ugeposten den 11.8.2021, at der skal tages fat om nældes rod og det kræver at der bliver taget nogle svære beslutninger og det har hun da ret i. Arbejdsmiljøet kommer ikke af sig selv, det er noget som skabes af personalet i samarbejde med ledelsen.

Ledelsen har altid hovedansvaret for at arbejdsmiljøet trives og derfor kræver det også at ledelse går foran. Løsninger på, hvordan et godt arbejdsmiljø skal være i PlejeGribskov skal være en fælles beslutning, derfor MED-Uvalg.

Jeg ved at personalet gør en stor indsats for at komme i mål med de arbejdsopgaver, de hver dag bliver stillet over for. Er det så godt nok? Åbenbart ikke. For så havde der ikke været så megen medieovervågning om hvor dårligt det går. Er det personalets skyld? Nej, det er det ikke. Vi kan da godt blive enige i, at der er altid nogle der falder udenfor, det er dog de færreste. Det er helt klart rammerne, er de mon helt klare?

Skal rammerne udvides, så personalet for flere kompetencer, til at udføre selvstændige opgaver ude hos borgerne. Skal det være så rigidt et system? Ja, der er mange spørgsmål. Svarene må findes hos ledelsen.

Et godt samarbejde med pårørende vil være at foretrække, da de ved mest om de borgere vi kommer hos. De pårørende er som oftest talerør for de ældre som modtager hjælpen. De er advokaten. Inddragelse af pårørende vil sikkert være et skridt i den rigtige retning.

De ældre sidder oftest tilbage med en følelse af at være til besvær, når nu de beder om noget og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så klare regler for hvad der kan ydes og hvad der ikke kan ydes. Tænker at nogle opgaver skal udføres af private aktører.

En anden ting er personalemangel. Der er kommet forslag om et Internt vikarkorps, som kan være til gavn på den korte bane, det løser bare ikke mangel på personale.

En svær beslutning som at vende op og ned på det hele, skal igen komme fra ledelsen. Dog vil det da være en god ide at inddrage personalet.

Rent økonomisk er det ikke at fortrække, med eksterne vikar, da det kan dræne en kommunekasse, ret hurtigt. Det kræver også ressourcer at sætte vikaren ind i, hvordan tingene bliver gjort. Det bedste er selvfølgelig med faste kollegaer. Det giver også mere ro på.

Så i store træk:

Lyt til personalet. Det er dem der ved bedst ude hos borgerne.

Lyt til borgerne, de vil bare have hjælp.

Ledelsen må trække i arbejdstøjet og være en medspiller ude i marken.

Et arbejdsmiljø der fungerer, starter hos ledelsen.


Viola Mathiasen Byrådskandidat Gribskov Kommune

Venstre 19. september 2021

Nedenstående er en uheldig udvikling som ikke gavner Gribskov Kommune. Venstre var klar med et forslag som tilgodeså de ældre og børneområdet. Infrastrukturen var også en del af budgetforslaget.

BUDGET-DEBAT: Dybt beklageligt at Nytgribskov forlader bredt samarbejde

DEBAT: Venstre fremlagde onsdag et forslag til budgetaftale med prioritering af børneområdet, ældreplejen…

LÆS MERE